F Home > F Poetry > F Diary

                                                                                             1 มีนาคม 2551
ถึง ...........
        เมื่ออ่านถึงหน้านี้ให้นึกถึงหน้าครูนันทวัน ที่เคยบนจนนักเรียนเบื่อแต่ ่ครูคิดว่าเธอคงไม่เบื่อครูหรอกนะ หลายครั้งที่ครูเหนื่อยท้อแท้ก็ได้อ่าน กลอนที่เธอเขียนมาให้ อ่านข้อความที่เคยส่งมาให้แล้วทำให้ครูมีกำลังใจ ทำหน้าที่ครูต่อ เวลาเห็นลูกศิษย์จบแล้วไปเรียนต่อหรือมีงานทำยิ่งภูมิใจ
หายเหนื่อย
        เธอเป็นคนที่ขยัน อดทน มีความคิดดีๆ ครูเชื่อว่าคุณสมบัติที่มีอยู่นี้จะ
ทำให้เธอประสบความสำเร็จ ถึงจะจบไปแล้วก็ขอให้ส่งข้อความมาให้กำ
ใจครูบ้างนะ

                                                        จะรักและคิดถึงตลอดไป
                                                              "ครูนันทวัน".
                                                                     
                                โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1อำเภอดอนเจดีย์


  เฟรนด์ชิพ..................................เธอกับฉัน

บันทึกจากครู

ครูเกษม ก้องแดนไพร

ครูปรีชา ธรรมรัตนเมธี
ครูบุญจิรา พุทธิวัย
ครูพัทธนันท์ น้อมระวี
ครูสายสมร ซ่อนกลิ่น
ครูนันทวัน ก่ำมอญ
ครูหทัยชนก คำนึงธรรม
ครูเนตรชนก ศรีชมพู